Badanie piersi 1x w miesiącu

Badanie piersi 1x w miesiącu

Im wcześniej rozpoznamy raka piersi i zaczniemy go leczyć, tym większe szanse zarówno na wyleczenie, jak i na przeprowadzenie zabiegów oszczędzających pierś i pachowe węzły chłonne.